Bản tin thị trấn Vũng Liêm

 • Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 của HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

  Ngày 17/3/2023 đại biểu HĐND thị trấn đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn Vũng Liêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp diễn ra vào ngày 06/01/2023) để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở đó xem xét và quyết nghị những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thị trấn trong 6 tháng cuối năm 2022.

  24/03/2023
 • Tổng kết 20 tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 20023-2023

  Thông qua hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thường trực UBMTTQ thị trấn, các thành viên tổ chức chính trị- xã hội, các ban ngành ấp, khóm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và một số kinh nghiệm để tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

  24/03/2023
 • Tuyên truyền về chuyển đổi số

  UBND thị trấn Vũng Liêm tăng cường công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của nhận dân về chuyển đổi số

  17/03/2023
 • Kế hoạch ứng dụng chuyển đổi số năm 2023

  UBND thị trấn Vũng Liêm đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp ứng dụng CNTT trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở thị trấn trong năm 2023

  17/03/2023
 • Tuyên truyền về cải cách hành chính

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính thị trấn Vũng Liêm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn.

  17/03/2023
 • Hội viên phụ nữ thị trấn Vũng Liêm hội nhập an toàn trên môi trường mạng

  Nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tuyên truyền; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng mạng xã hội an toàn, tra cứu thông tin phục vụ cuộc sống, giới thiệu hoạt động Hội; từng bước chủ động hội nhập trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả và chấp hành nghiêm các quy định về an ninh mạng.

  16/03/2023

Bản tin huyện Vũng Liêm

Cải cách hành chính

Thông báo - Thư mời

<< < 1 > >> 
Lượt truy cập:
27296
ipv6 ready